Beveiligingsscan

Een PvE verwoordt het advies van de vakman

Het Programma van eisen (PvE) is een document waarin door u wordt aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de eisen van de VRKI en hoe u dit overeenkomstig de eisen zou willen uitvoeren. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende oplossingen heeft. Beveiligen is nu eenmaal maatwerk.
 

Geef advies en leg dit vast in een PVE

U, als vakman, kunt uitsluitende een VEB kwaliteitsdocument uitgeven nadat u het PvE heeft opgesteld en hebt besproken met uw klant. De klant tekent uitsluitend voor ontvangst van uw advies gebaseerd op de door de klant geleverde informatie over het te beveiliogen risico. Laat uw klant dan ook altijd dit PvE ondertekekenen. Het zegt nl niets over de daadwerkelijke uitvoer.
 

Uitvoering PVE

Wat er daarna daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen wordt uitgevoerd, staat niet in het PvE. Het PvE is geen opdrachtbevestiging, het is het advies dat u als vakman aan een (potentiele) klant geeft. Zowel u als de klant ondertekenen het PvE; de klant tekent voor ontvangst en u tekent voor het gegeven beveiligingsadvies. Wordt uw VRKI advies  volledig (OBER) gevolgd, dan kunt u een Certificaat uitgeven. Wordt maar deels de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen uit bijbehorende VRKI klasse uitgevoerd, dan wordt het een Opleveringsbewijs.
 

Beveiligingsplan

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de geadviseerde beveiligingsmaatregelen uit het PvE door u gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan kost tijd en hiervoor kunt u kosten in rekening brengen.
 

Opdracht verstrekken

Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die de klant aan u verstrekt. Wordt uw advies gevolgd? Is er overleg met de verzekeraar geweest ivm aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? 
De offerte die de klant gaat ondertekenen is wat er door de klant aan beveiligingsmaatregelen is gewenst. Uitsluitend de klant kan tenslotte bepalen welke beveiligingsmaatregelen er door u daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden.
 

Verzekeringseis

Bij het opmaken van een PvE moet u de vraag beantwoorden of er een verzekeringseis aan het verzoek om beveiliging ten grondslag ligt. Indien dit het geval is, vraagt u naar de polis en/of de clausule waarin de verzekeraar zijn beveiligingseisen heeft aangegeven. Niet altijd eist de verzekeraar een volledige VRKI beveiliging. Ook deelbeveiliging (al dan niet overeenkomstig de VRKI) kan een eis van de verzekeraar zijn. Vraag er daarom naar bij uw klant!
 

Wat kunt u van ons verwachten: 

– Een advies gesprek met tips hoe de woning en/of bedrijf te beveiligen.

– Een concept beveiligingsplan voor het object.

Beveiligingsscan aanvragen

De kosten zijn €185,- incl. BTW voor een gesprek van 2 uur op locatie.